Kauppatie 48, 61850 Kauhajoki as
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä on Kymppitallit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu: 24.5.2018. Viimeisin muutos: 24.08.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Kymppitallit Oy,
Y-tunnus: 1590931-3, Kauppatie 48, 61850 Kauhajoki As
Käyntiosoite: Kauppatie 48, 61850 Kauhajoki As

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Harri Nokso, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., +35840 056 3910

3. Rekisterin nimi
Kymppitallit Oy:n asiakas- ja mainosrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Kymppitallit Oy:n suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen. Henkilötietoja käytetään tai muutoin käsitellään vain tavalla, joka ei ole yhteen sopimatonta Henkilötietolain 6 §:ssä tarkoitettujen käsittelyn tarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • titteli
 • yritys
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten hankintasopimusta tai muuta palvelusopimusta koskevat tiedot, laskutus- ja maksutiedot, yhteydenpito, tiedot asiakaskohtaisista etuuksista)
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myyntiin liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 • kiinnostus Kymppitallit Oy:n palveluita kohtaan
 • muut palveluiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyn palvelun tilauksessa ilmoittamat tiedot
 • Rekisteröidyn rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot
 • Asiakassuhteen hoidon yhteydessä asiakkaalta kerättävät tiedot
 • Kyselyjen ja kilpailujen yhteydessä kerättävät tiedot
 • Rekisteröidyn www-selailun yhteydessä välittyvät tekniset tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kymppitallit Oy:n yhteistyökumppaneille sen ollessa välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakas- ja markkinointirekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tai rekisterinkäsittelijän toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Tietojen käytön ja suoramarkkinoinnin voi kieltää sähköpostiviestillä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kuluttajan tietojen tallentamisessa ja kuluttajaan kohdistuvassa suoramarkkinoinnissa noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa lakia. Luonnolliseen henkilöön kohdistuvaa markkinointia suojaa Kuluttajansuojalaki.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus

 • Kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä olevaa, virheellistä, tarpeetonta tai vanhentunutta henkilötietoa.
 • Rajoittaa tai kieltää henkilötietojen käyttö ja poisto rekisteristä. Kielto-oikeuden perusteella voi kieltää Kymppitallit Oy:n käsittelemästä tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.